Menu

Duurzaamheid

Vanaf 1 januari 2010 is een begin gemaakt met het zgn ‘Emissie Reductie Programma’. In dit programma zijn onze CO2 uitstoot en die van onze leveranciers en onderaannemers in kaart gebracht.

Bovendien is inzicht verkregen in onze afvalstromen met als streven een maximale recycling te kunnen bewerkstelligen. Aan de hand hiervan zijn duidelijke taak- en doelstellingen geformuleerd om de komende 10 jaar de emissie van CO2 met minimaal 20% te verminderen.

De motivering om een Energie- en CO2 management & reductieplan te ontwikkelen is gebaseerd op het algemene beleid om zich als koploper te blijven manifesteren in haar maatschappelijke bijdrage ten aanzien van de continue verbetering van relevante bedrijfsprocessen en voorkoming van de vervuiling van het milieu.

Doelstellingen

Door doelstellingen zo realistisch mogelijk op te stellen, een keer extra en bewuster nadenken bij vervanging van wagenpark en overige machines, het thema duurzaamheid regionaal actief onder de aandacht brengen en het bezoeken van georganiseerde duurzaamheidsbijeenkomsten voor het opbouwen van een netwerk, vormt het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een steeds nadrukkelijker en belangrijker onderdeel van het strategisch beleid voor de komende jaren.

De grootste aandachtsgebieden zijn verdergaande digitalisering van processen en reductie op brandstofverbruik. Daarvoor is gedragsverandering en goede communicatie vereist, waaraan ook meer en meer aandacht aan besteed wordt.

Sinds augustus 2011 staan we, toen als 1 van de eerste bedrijven in ons segment als midden en kleinbedrijf,  op trede 5 van de CO2 prestatieladder. Na intern uitvoerig gesproken te hebben over de huidige positie van Arfman in de markt en in combinatie met de gestelde eisen van het vernieuwde handboek versie 3.0 is het besluit genomen per juli 2016 een stapje terug te doen naar trede 3 van de ladder. Op deze internetsite treft u onder de diverse buttons, resultaten, actieplannen en beleidsstukken aan over dit onderwerp die voldoen aan versie 3.0 tot en met trede 3.

Naast CO2 gaat onze aandacht voor duurzaamheid voornamelijk uit naar het voorkomen van negatieve effecten vanuit onze werkzaamheden (bijvoorbeeld hinder van het verwerken van gecreosoteerde houten palen en het zoeken naar alternatieven). Hierin past tevens de gedachte achter de FSC® en PEFC™ principes, waarvoor we sinds eind 2011 gecertificeerd zijn.

Downloads

Contact met onze adviseur

Bel nu (0548) 36 29 48
Contact opnemen met onze adviseur

Online prijzen berekenen

Raadpleeg onze koophulp

Techniek & ontwerp door Moddit Internet Reclamebureau