Menu

CO2 inzicht

Met het CO2 bewust certificaat trede 3 wil Arfman Hekwerk B.V. als ‘klein bedrijf’ voorop lopen in haar markt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in combinatie met de mind-set over de CO2 reductiegedachte.

Arfman Hekwerk B.V. is actief en wil serieus bijdragen aan het verbeteren van het milieu. We dragen ons steentje bij door:

- realistische doelstellingen te formuleren

- een keer extra en bewuster nadenken bij vervanging van wagenpark en overige machines

- het thema duurzaamheid regionaal actief onder de aandacht brengen

- actief deelnemen aan praktische, op CO2 reductie gerichte initiatieven

- het bezoeken van georganiseerde duurzaamheidsbijeenkomsten voor het opbouwen van een netwerk

 

Met de invoering van het nieuwe handboek CO2 prestatieladder, versie 3.0 is een aantal emissiefactoren veranderd en zijn sommigen met terugwerkende kracht herrekend naar ons referentiejaar 2009.

Dit heeft geresulteerd in een absolute CO2 emissie over 2015 van 449,44 ton, een daling van 178,65 ton (is -/- 28,44%) ten opzichte van ons referentiejaar 2009 en 75,2 ton lager dan in 2014 (is -/- 14,35%), veroorzaakt door met name:

- minder inhuur van onderaannemers

- minder verbruikte brandstof (intern en extern) en applicaties

- minder gasverbruik

- minder woon-werk kilometers

Door de CO2 emissie te kunnen laten meebewegen met de ontwikkelingen in de organisatie zijn wegingsfactoren per scope geformuleerd. De uitstoot vertoont hierdoor een reëlere weergave van de bewegingen van de organisatie. Vergelijken we deze gewogen resultaten van 2015 met 2009 dan is de CO2 emissie afgezet tegen de geformuleerde wegingsfactoren met 55,% gedaald door minder grotere orders tegelijk met druk op de uitvoering en/of op afstand. Daardoor dus meer inhuur en meer transportbewegingen (brandstof) Ten opzichte van 2014 is de gewogen CO2 emissie met 6,50% gestegen door in verhouding meer brandstofverbruik bestelauto's en machines (applicaties), en wat meer kantoorafval.

Uit bovenstaande is te concluderen dat er in een projectenorganisatie als Arfman per jaar grote verschillen kunnen ontstaan als 1 of meerdere grotere werken worden gescoord in een jaar die onder tijdsdruk moeten worden uitgevoerd en ook nog eens worden uitbesteed (2009), terwijl dit in een ander jaar helemaal niet of veel minder aan de orde is (2013 tm 2015). Dit feit heeft dus direct invloed op de gehele CO2 emissie.

Hieronder per jaar de betreffende footprints.


Arfman heeft tot en met juni 2015 twee projecten gescoord waarin het CO2
gunningvoordeel van toepassing is geweest:

- ProRail Noord Oost, bestek D-002305.
Uitvoeringsperiode 2011 t/m maart 2012

- Provincie Gelderland, bestek 1963, aanleg faunarasters 2013.
Uitvoeringsperiode oktober 2013 t/m mei 2014

De verbruikte verbruikte brandstoffen voor dit project zijn door de diverse
ingehuurde bedrijven bijgehouden. Daarvan zijn footprints gemaakt die
hieronder te downloaden is.

Contact met onze adviseur

Bel nu (0548) 36 29 48
Contact opnemen met onze adviseur

Online prijzen berekenen

Raadpleeg onze koophulp

Techniek & ontwerp door Moddit Internet Reclamebureau