Menu

CO2 inzicht

Met het CO2 bewust certificaat trede 3 wil Arfman Hekwerk B.V. als ‘klein bedrijf’ voorop lopen in haar markt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in combinatie met de mind-set over de CO2 reductiegedachte.

Arfman Hekwerk B.V. is actief en wil serieus bijdragen aan het verbeteren van het milieu. We dragen ons steentje bij door:

- realistische doelstellingen te formuleren

- een keer extra en bewuster nadenken bij vervanging van wagenpark en overige machines

- het thema duurzaamheid regionaal actief onder de aandacht brengen

- actief deelnemen aan praktische, op CO2 reductie gerichte initiatieven

- het bezoeken van georganiseerde duurzaamheidsbijeenkomsten voor het opbouwen van een netwerk

 Met de invoering van het nieuwe handboek CO2 prestatieladder, versie 3.0 is een aantal emissiefactoren veranderd en zijn sommigen met terugwerkende kracht herrekend naar ons referentiejaar 2009.

Tevens is, door het besluit te gaan voldoen aan de normeisen tot en met trede 3, de scope 3 emissie niet van toepassing geworden. Vandaar dat hieronder genoemde footprints de scope 1 en 2 emissies tonen van genoemde jaren waarop direct invloed is uit te oefenen.

Doordat Arfman een projectenorganisatie is kunnen grote verschillen ontstaan in de emissies als 1 of meerdere grotere werken worden gescoord in een jaar die onder tijdsdruk moeten worden uitgevoerd en ook nog eens worden uitbesteed (2009), terwijl dit in een ander jaar helemaal niet of veel minder aan de orde is (2013 tm 2015). Dergeijke bewegingen hebben en hadden dus direct invloed op de gehele CO2 emissie van Arfman, maar Arfman zelf had daar niet of nauwelijks invloed op.

Vandaar dat emissie en reductiedoelstellingen inzichtelijk worden gemaakt voor scope 1 en 2.

De absolute CO2 emissie over 2016 ten opzichte van 2015 is met 7,65 ton gedaald tot 168,26 ton, een daling van 4,34%.Ten opzichte van ons referentiejaar 2009 is de CO2 emissie in 2016 40,79 ton lager dan in 2009, een daling van 19,51%, veroorzaakt door met name minder verbruikte brandstof voor bestelauto's, personenauto's en applicaties.

Hieronder per jaar de betreffende footprints.Arfman heeft tot en met juni 2017 twee projecten gescoord waarin het CO2
gunningvoordeel van toepassing is geweest:

- ProRail Noord Oost, bestek D-002305.
Uitvoeringsperiode 2011 t/m maart 2012

- Provincie Gelderland, bestek 1963, aanleg faunarasters 2013.
Uitvoeringsperiode oktober 2013 t/m mei 2014

De verbruikte verbruikte brandstoffen voor dit project zijn door de diverse
ingehuurde bedrijven bijgehouden. Daarvan zijn footprints gemaakt die
hieronder te downloaden is.

Contact met onze adviseur

Bel nu (0548) 36 29 48
Contact opnemen met onze adviseur

Online prijzen berekenen

Raadpleeg onze koophulp

Techniek & ontwerp door Moddit Internet Reclamebureau