Menu

Transparantie

Arfman communiceert intern en extern over zijn eigen carbon footprint en de ambities op dat punt, evenals over initiatieven die Arfman met collega-bedrijven, NGO's en overheden neemt op het gebied van CO2.

In het Communicatieplan energie en CO2 van Arfman zijn de communicatieactiviteiten, taken, verantwoordelijkheden en middelen ook op het gebied van CO2-reductie vastgelegd.

Om de Arfman doelstellingen te kunnen realiseren is het van wezenlijk belang dat we transparant blijven communiceren over de stand van zaken en te kijken waar bijsturing nodig is. In deze behoefte voorzien de hieronder te downloaden voortgangsrapportages. Verder is het van belang iedereen goed en tijdig te als en nieuws te melden is over de emissieprogramma, nieuwe ideeën of baanbrekende initiatieven. Wij informeren onze medewerkers, leveranciers en klanten door persoonlijke verspreiding van nieuwsbrieven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor iedereen die dat wenst om hieronder de uitgebrachte nieuwsbrieven te downloaden.


Nieuwsbrieven

1.B.2, 3.B.1, 3.B.2, 3.C.1, 3.C.2 documenten

Arfman heeft tot en met juni 2017 twee projecten gescoord waarin het CO2 gunningvoordeel van toepassing is geweest:

- ProRail Noord Oost, bestek D-002305.
Uitvoeringsperiode 2011 t/m maart 2012

- Provincie Gelderland, bestek 1963, aanleg faunarasters 2013.
Uitvoeringsperiode oktober 2013 t/m mei 2014

De verbruikte verbruikte brandstoffen voor dit project zijn door de diverse ingehuurde bedrijven bijgehouden.

Daarvan zijn footprints gemaakt die hieronder te downloaden is.

Voor nadere detaillering en toelichting op beide footprints verwijzen wij naar de
voortgangsrapportage over 2013 welke op verzoek is in te zien

 

Contact met onze adviseur

Bel nu (0548) 36 29 48
Contact opnemen met onze adviseur

Online prijzen berekenen

Raadpleeg onze koophulp

Techniek & ontwerp door Moddit Internet Reclamebureau