Menu

Aanleg faunapassages en geleidewand

Door vele verkeersslachtoffers aanleg faunapassages en rasters met geleidewand langs doorgaande weg en opvanggoten in zijwegen

Probleemstelling

De Schandelose weg, die het gebied Zwart Water in noord-zuid richting doorsnijdt, is een belangrijke ontsluitingsweg voor Schandelo. Deze loopt dwars door het natuurgebied, met als gevolg dat vooral tijdens de amfibieëntrek veel padden en salamanders worden overreden. Om het aantal verkeersslachtoffers te beperken, is jarenlang de Schandelose weg tijdens de voorjaarstrek van de amfibieën afgesloten. Ook zijn amfibieënschermen geplaatst en worden de dieren opgevangen in emmers en overgezet. Er moet een meer definitieve oplossing komen.


Oplossing

Faunapassages, begeleidende rasters langs de weg en opvanggoten bij zijwegen


Werkwijze

Uitgangspunt was het ontwerp van Limburgs Landschap. Op een paar kleine details na was dit plan duidelijk en goed doordacht. Er zijn faunapassages en begeleidende rasters aangelegd. Faunapassages bestaan uit een combinatie van tunnels onder de weg door, rasters langs de weg en opvanggoten bij zijwegen, zodat het verkeer vrije doorgang blijft behouden.


Resultaat

De faunapassages, het begeleidend raster met amfibiegeleidewand en de opvanggoten in de zijwegen zijn uitgevoerd in nauw overleg met de opdrachtgever, de gemeente en onze onderaannemer voor de asfaltwerkzaamheden. Het werk is binnen de gestelde termijn uitgevoerd.


Reactie

Opdrachtgever en gemeente leusden zijn beiden zeer tevreden en trots op het gerealiseerde project.


Techniek & ontwerp door Moddit Internet Reclamebureau