Menu

Dassentunnels en aangrenzend hekwerk

Dassentunnels aanleggen in open ontgraving bij Natuurmonumenten aan de Broekermolenweg in het buitengebied van Putten.

Probleemstelling

Op de weg zijn verschillende wissels te zien waar dassen oversteken. De andere kant van de weg wordt opnieuw ingericht als natuurgebied, waardoor er in de toekomst nog meer dassen zullen komen. Hoe kunnen we de das het beste beschermen bij het oversteken van de weg?

Oplossing

Dassentunnels aanleggen in open ontgraving.

Werkwijze

In het voortraject is een kabel- en leidingonderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat er veel kabels in de berm van de weg lagen. Een dassentunnel moet heel diep worden aangelegt om hier onder door te kunnen gaan. De tunnels aanleggen in open ontgraving is een betere optie. De wegbeheerder was hiermee akkoord. Drie dassentunnels werden mooi hoog onder de Broekermolenweg aangelegd. Tevens zijn er dassenrasters met dassenpoorten, werkpoorten en klappoorten gemonteerd om te voorkomen dat de dassen op de weg komen. De dassen worden naar de dassentunnels geleid.

Resultaat

Vanaf de eerste dag werden de dassentunnels al gebruikt. De tunnels zijn namelijk aangelegd op de plek waar de wissels te zien zijn. Naast de tunnels is er ook aangrenzend hekwerk aangebracht.

Reactie

Opdrachtgever Natuurmonumenten en omwonenden zijn tevreden. Het asfalt wordt door de gemeente tijdens het groot onderhoud van de wegen opnieuw geasfalteerd. De dassen maken enthousiast gebruik van de kleinwildtunnel. Door de hoge ligging van de tunnel vormt wateroverlast geen probleem.

Techniek & ontwerp door Moddit Internet Reclamebureau