Menu

Natte duiker als faunapassage

Bestaande natte duiker onder provinciale weg (N342) geschikt maken als faunapassage.

Probleemstelling
Overstekend kleinwild veroorzaakt verkeersoverlast en ongevallen. Is de bestaande duiker onder de N342 geschikt te maken als faunapassage, zodat er geen nieuwe tunnel aangelegd hoeft te worden? Vanwege de waterstand in de duiker, gaat het kleinwild er niet door.

Oplossing

De huidige tunnel begaanbaar maken voor kleinwild inclusief geleidende rasters voor het kleinwild.

Werkwijze
Een deel van het tunneloppervlak is ca. 10 cm vanaf de grond opgehoogd door toepassing van betonnen tegels. Het kleinwild heeft daardoor geen last van het water. Tevens wordt met een hekwerk een goede route aangelegd, die het kleinwild door de tunnel leidt.

Resultaat
Optimaal gebruik van bestaande duiker als kleinwildpassage. De montage van een kleinwildraster geleidt de dieren naar de passage en belet hen de weg te betreden.

Reactie
Opdrachtgever is tevreden over oplossing en bijbehorende routing. Deze methode biedt ook perspectieven voor andere duikers: het is mogelijk deze om te bouwen tot kleinwildpassages.

Techniek & ontwerp door Moddit Internet Reclamebureau