Menu

Realisatie grofwildraster en amfibiegeleidewand

Verbrede weg doorkruist natuurgebied, waardoor de aanleg van een grofwildraster en amfibiegeleidewand gewenst is.

Probleemstelling

In het kader van het project Subliem was geld beschikbaar om versneld projecten te realiseren, zoals de rondweg Eindhoven door Heijmans. Een onderdeel van dit project was de uitbreiding op de A2 bij Eindhoven van twee naar drie rijstroken tussen het knooppunt Leenderheide en afslag Heeze/Leende.


Oplossing

Grofwildraster en amfibiegeleidewand. Aangezien dit wegdeel een natuurgebied doorkruist is het de wens om mens en dier te beschermen.

Werkwijze

Besloten werd om beide zijden van de rijksweg te voorzien van een grofwildraster. Maar op enkele delen van het tracé staken padden en amfibieën over. Om ook deze te beschermen en te geleiden, zijn gedeelten van de weg voorzien van een amfibiegeleidewand. Het project, inclusief een aantal aanpassingen op de uitvraag, is uitgevoerd in overleg met de opdrachtgever.

Resultaat

Het hele wegtraject is nu wilddicht. Beide zijden zijn ingericht met een grofwildraster. Aan de oostzijde staat het raster op de grens van het natuurgebied, dat eigendom is van Brabants Landschap. Bij voetpaden en ingangswegen zijn werk- en klappoorten aangebracht. In het fietspad parallel aan de rijksweg zijn wildroosters geplaatst.

Reactie

De opdrachtgever is content met de realisatie en de uitvoering van het geheel. Het raster voldoet aan de voorschriften en de handreiking faunavoorzieningen. Rijkswaterstaat en Brabants Landschap zijn uitermate tevreden met het eindresultaat.

Foto's

A2 Eindhoven A2 Eindhoven A2 Eindhoven

Contact met onze adviseur

Bel nu (0548) 36 29 48
Contact opnemen met onze adviseur

Techniek & ontwerp door Moddit Internet Reclamebureau