Menu

Wildaanrijdingen voorkomen op N346

Wildaanrijdingen voorkomen door herinrichting provinciale weg. Al vele jaren worden een groot aantal reeën aangereden op dit tracé van de N346.

Probleemstelling

Al vele jaren worden een groot aantal reeën aangereden op dit tracé van de N346. Hoe zouden reeën belet kunnen worden de weg te betreden zonder migratie onmogelijk te maken? Ruimte en geld voor een grote passage en/of een ecoduct zijn niet beschikbaar.

Oplossing

Reekerend raster met oversteekplaatsen

Werkwijze

Beide zijden van de N346 zijn ingericht met een reewildraster: een reekerend raster over de volle lengte van het wegtraject. Ook zijn twee oversteekplaatsen ingericht met een systeem waar dieren ’gecontroleerd’ over kunnen steken.

Resultaat

Het hele wegtraject is nu wilddicht. Bij dwarswegen en paden zijn werk- en klappoorten aangebracht. Op twee toegangswegen en in fietspaden zijn wildroosters geplaatst.

Reactie

Opdrachtgever en aanwonenden zijn tevreden met de realisatie en de uitvoering in zijn geheel. Het project is binnen de gestelde bouwtijd opgeleverd.

Techniek & ontwerp door Moddit Internet Reclamebureau