Menu

Diverse ProRail werken

Probleemstelling: Stagnatie in de treinenloop. Mensen lopen langs de spoorbaan om daar hun hond uit te laten. Of treinreizigers steken de spoorbaan over in de omgeving van stations, om zo sneller bij het perron te zijn. Ook aanrijdingen zorgen voor stagnatie. Naast mensen, zijn vooral reeën, herten, wilde zwijnen en overig kleinwild het slachtoffer.

Oplossing
Paneelhekwerk binnen en buiten de bebouwde kom in verschillende hoogten, een tunnel onder de spoorbaan voor kleinwild en houten afrasteringen voor reeën en wilde zwijnen.

Werkwijze

Om te voorkomen dat mensen en dieren zich op de spoorbaan begeven, wordt buiten de bebouwde kom paneelhekwerk gemonteerd, met een hoogte van 1430 mm. Binnen de bebouwde kom wordt een hoogte van 1830 mm toegepast. In het paneelhekwerk zijn poorten aangebracht voor een snelle bereikbaarheid tijdens eventuele storingen en ten behoeve van het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan spoor, relaiskasten en stations. In geval van schade of vernielingen aan het hekwerk, kan Arfman snel repareren; er ligt altijd hekwerk van ProRail op voorraad.

Tevens kan een tunnel met een diameter van ca. 406 mm onder de spoorbaan aangelegd, een praktische oplossing voor kleinwild, o.a. dassen; zo kunnen deze dieren veilig de spoorbaan passeren.

Ook kwamen er houten afrasteringen in bosgebieden waar structureel aanrijdingen plaatsvinden met reeën en wilde zwijnen.

Resultaat
Het aantal TAO’s (Trein Aantastende Omstandigheden) is teruggedrongen, waardoor de treinenloop aanzienlijk minder stagnatie ondervindt. Daarnaast zijn de aanrijdingen met dieren afgenomen.

Reactie

Van de uitgevoerde werkzaamheden vindt oplevering plaats met de bouwmanager van ProRail. Na akkoord wordt een opdrachtgeververklaring afgegeven waarin door ProRail wordt verklaard dat alle werkzaamheden conform bestek zijn uitgevoerd.

Case
Afschermen spoorbaan ter voorkoming van stagnatie in de treinenloop. Naast mensen, zijn vooral reeën, herten, wilde zwijnen en overig kleinwild het slachtoffer. Bekijk deze case: Afschermen spoortbaan


Logo  Diverse ProRail werken

Contact met onze adviseur

Bel nu (0548) 36 29 48
Contact opnemen met onze adviseur

Techniek & ontwerp door Moddit Internet Reclamebureau