Menu

Gemeente Arnhem

Probleemstelling: Binnen de gemeente Arnhem ontbreekt een duidelijk en functioneel ‘Hekwerkplan’. Dit geldt voor kinderboerderijen, parken en landerijen, die veelal door particulieren en agrariërs worden gepacht.

Oplossing
Een totaalplan, samengesteld uit diverse typen hekwerk

Werkwijze
De ontwerpers van het ingenieursbureau en de uitvoerenden bespraken samen diverse ontwerpen. Deze passen in een reeds eerder opgesteld landschapsplan, zoals voor de parken Sonsbeek en Presikhaaf, en voldoen tevens aan de functionaliteit (o.a. gebruik diersoorten). Er is gezocht naar een acceptabele prijs- kwaliteitsverhouding. Dit heeft geresulteerd in een ‘Totaalplan’, samengesteld uit diverse typen hekwerk voor de gehele gemeente Arnhem. Arfman heeft een prijs samengesteld per hekwerk type. De aanvragen van de diverse diensten van de gemeente Arnhem zijn grotendeels afgestemd op het eerder genoemde ‘Hekwerkplan’.

Resultaat
Uniformiteit in de hekwerken heeft geleid tot een duidelijke eenheid en draagt bij aan verfraaiing van de omgeving.

Reactie
Afstemming tussen de opdrachtgever en Arfman verliep snel en duidelijk. Omdat helder was wat geleverd en gemonteerd moest worden, had de aannemer minimale begeleiding nodig van de opdrachtgever. Arfman weet bovendien snel en effectief in te spelen in geval van onderhoud en reparatie, omdat de toegepaste producten bij Arfman op voorraad zijn. Dit tot tevredenheid van de opdrachtgever.


Case

Hekwerkplan voor de gemeente Arnhem

Logo  Gemeente Arnhem

Foto's

Contact met onze adviseur

Bel nu (0548) 36 29 48
Contact opnemen met onze adviseur

Techniek & ontwerp door Moddit Internet Reclamebureau