Menu

Gemeente Leusden

Probleemstelling: Aan weerszijden van de Asschatterweg bevinden zich waterpartijen, waar in groten getale amfibieƫn en padden leven. Gevolg hiervan is dat op een relatief klein stukje grond, ter hoogte van de Grebbelinie, veel dieren worden aangereden. De gemeente vraagt zich af hoe dit probleem opgelost kan worden.

Oplossing

Een amfibiepassage.


Gang van zaken

Een eenvoudige opdracht. Twee keer komt er echter een kink in de kabel: nadat de eerste offerte is afgegeven, wordt bekend dat de Grebbelinie in de gemeente Leusden gerevitaliseerd zal worden. Dit heeft gevolgen voor ons ontwerp. Offerte en ontwerp worden aangepast. Daarna wordt duidelijk dat in het ontwerp ook rekening gehouden moet worden met een fietspad dat evenwijdig aan de Asschatterweg komt te liggen. We hebben dus twee keer offerte en ontwerp moeten aanpassen.

Resultaat

Een passage en geleidewand, die gefaseerd zijn aangebracht. Het werk is in nauw overleg met de toezichthouder van de gemeente uitgevoerd, omdat een andere aannemer de waterpartijen aan het dreggen was.

Case

Aanleg faunapassages en geleidewand

Logo  Gemeente Leusden

Foto's

Contact met onze adviseur

Bel nu (0548) 36 29 48
Contact opnemen met onze adviseur

Techniek & ontwerp door Moddit Internet Reclamebureau