Menu

Melkveehouderij Noord Empe

Probleemstelling: Aan de Noord Emperweg 1 te Voorst ligt tussen de wei en de stal een openbare weg. De koeien moeten ongehinderd de weg kunnen oversteken om de melkrobot te gebruiken.

Oplossing
Een koeienoversteekplaats: twee veeroosters in de openbare weg waar de koeien tussendoor kunnen lopen.

Werkwijze
De veeroosters worden geleverd met geleidehekken en bijhorende klappoorten. Het geheel wordt in een verkeersdrempel aangelegd, zodat het verkeer afremt. Verkeersborden attenderen het verkeer op de koeien, die uiteraard voorrang krijgen.

Resultaat
De eerste koeienoversteekplaats van Nederland, waar koeien voorrang hebben. De koeien kunnen zelf de openbare weg oversteken en zich op hun tijd laten melken door de melkrobot (tussen 08.00u en 17.00u).

Reactie
Opdrachtgever, gemeente Voorst en DLV zijn tevreden over de oplossing. Dit project krijgt een voorbeeldfunctie voor andere locaties in Nederland.

Logo  Melkveehouderij Noord Empe

Contact met onze adviseur

Bel nu (0548) 36 29 48
Contact opnemen met onze adviseur

Techniek & ontwerp door Moddit Internet Reclamebureau