CO2-inzicht bij Arfman

Met het CO2-Bewust Certificaat trede 3 wil Arfman Hekwerk als klein bedrijf voorop lopen in haar markt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een belangrijke pijler is een goed CO2-inzicht in combinatie met inspanningen om de reductie van CO2-uitstoot te vergroten.

Arfman Hekwerk is actief en wil serieus bijdragen aan het verbeteren van het milieu. We dragen ons steentje bij door:

 • realistische doelstellingen te formuleren;
 • een keer extra en bewuster nadenken bij vervanging van wagenpark en overige machines;
 • het thema duurzaamheid regionaal actief onder de aandacht brengen;
 • actief deelnemen aan praktische, op CO2-reductie gerichte initiatieven;
 • het bezoeken van georganiseerde duurzaamheidsbijeenkomsten voor het opbouwen van een netwerk.

CO2-prestatieladder

Met de invoering van het nieuwe handboek CO2-prestatieladder, versie 3.0 is een aantal emissiefactoren veranderd en zijn sommigen met terugwerkende kracht herrekend naar ons referentiejaar 2009. Tevens is, door het besluit te gaan voldoen aan de normeisen tot en met trede 3, de scope 3 emissie niet van toepassing geworden. Vandaar dat hieronder genoemde footprints de scope 1 en 2 emissies tonen van genoemde jaren waarop direct invloed is uit te oefenen. Doordat Arfman een projectenorganisatie is kunnen grote verschillen ontstaan in de emissies als een of meerdere grotere werken worden gescoord in een jaar die onder tijdsdruk moeten worden uitgevoerd en ook nog eens worden uitbesteed (2009), terwijl dit in een ander jaar helemaal niet of veel minder aan de orde is (2013 t/m 2015). Dergelijke bewegingen hebben en hadden dus direct invloed op de gehele CO2-emissie van Arfman, maar Arfman zelf had daar niet of nauwelijks invloed op.

Absolute CO2-emissie

Vandaar dat emissie en reductiedoelstellingen inzichtelijk worden gemaakt voor scope 1 en 2. De absolute CO2-emissie over 2016 ten opzichte van 2015 is met 7,65 ton gedaald tot 168,26 ton, een daling van 4,34%.Ten opzichte van ons referentiejaar 2009 is de CO2-emissie in 2016 40,79 ton lager dan in 2009, een daling van 19,51%, veroorzaakt door met name minder verbruikte brandstof voor bestelauto’s, personenauto’s en applicaties.

Footprints

Arfman heeft tot en met juni 2017 twee projecten gescoord waarin het CO2 gunningvoordeel van toepassing is geweest:

 • ProRail Noord Oost, bestek D-002305,
  Uitvoeringsperiode 2011 t/m maart 2012
 • Provincie Gelderland, bestek 1963, aanleg faunarasters 2014,
  Uitvoeringsperiode oktober 2013 t/m mei 2014

De verbruikte verbruikte brandstoffen voor dit project zijn door de diverse ingehuurde bedrijven bijgehouden. Daarvan zijn footprints gemaakt die hieronder te downloaden zijn.

Direct contact met onze adviseur

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×