Initiatieven van Arfman

Bij Arfman nemen wij zelf initiatieven en nemen wij deel aan initiatieven van anderen, zodat we in onze sector bijdragen aan CO2-reductie.

Arfman Klankbordgroep CO2-management 

Een goed voorbeeld van een van de initiatieven is de Arfman Klankbordgroep CO2-management. Samen met de klankbordgroep is de toepassing van het management systeem op versie 3.0 inmiddels operationeel. Op basis van een online forum dat is opengesteld voor alle klanten die over de tool beschikken kan kennis gedeeld worden of een discussie worden opgestart. Daarmee is de functie van de klankbordgroep op de achtergrond verdwenen, maar zijn de mogelijkheden breder opgezet. Op basis van op gang gebrachte discussies kunnen vanuit het forum werkgroepen opgestart worden om te kijken of en hoe bepaalde onderwerpen functioneler, uitgebreider of gebruikersvriendelijker kunnen worden.

CUMELA initiatief ‘Sturen op CO2’

CUMELA Nederland is een sectorinitiatief gestart voor haar leden zodat zij hun reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van het certificaat CO2- prestatieladder niveau 3. Dit sectorinitiatief heeft tot doel bedrijven uit de sector te ondersteunen om de eisen die de norm stelt (gezamenlijk) op peil te houden en verder te ontwikkelen. Door actief deel te nemen aan dit meerjarig sectorinitiatief krijgen deelnemers een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zicht op de benodigde documenten om de CO2 sturing te verbeteren. Daarnaast werken de deelnemende bedrijven thema’s uit met betrekking tot de meest elementaire emissie (brandstof) binnen de CUMELA sector. Zoals een beter inzicht in de verbruikscijfers (invalshoek A), de mogelijkheden tot reductie (invalshoek B) en hoe daarover intern en extern te communiceren (invalshoek C). Momenteel ligt de focus op de interne communicatie. Van alle bijeenkomsten wordt per thema een verslag gemaakt die in de regio, landelijke en bedrijfsbijeenkomsten aan de orde komen. Ook wordt door Arfman van iedere bijeenkomst een gespreksverslag gemaakt waarin is uitgewerkt wat is besproken en wat de vervolgacties zijn Tot slot worden resultaten verspreid via het ledenblad “Grondig”, de CUMELA nieuwsbrief en de website van CUMELA.

Downloads

Direct contact met onze adviseur

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×