Menu

Historie

Henk Arfman, van origine agrariër, richtte zijn bedrijf op in 1972. Van specialist in ruilverkavelingprojecten is het bedrijf in ruim 40 jaar uitgegroeid naar Nederlands grootste specialist in faunavoorzieningen

Aanvankelijk specialiseerde hij zich in ruilverkavelingprojecten. Toen hij erachter kwam dat er voor iedere diersoort een gaassoort te koop was, was dat voor hem reden zich hier zodanig in te verdiepen, dat hij hiermee ging proberen de fauna problemen in Nederland helpen op te lossen. Het bedrijf groeide hierbij uit tot ongeveer 35 medewerkers.

Opdrachtgevers

Steeds meer opdrachtgevers (Rijkswaterstaat, Provincie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, diverse Nationale Parken en) zagen het goede werk dat Arfman deed. Zodoende kwamen er steeds meer vragen vanuit de markt om te helpen bij het oplossen van deze zogenoemde faunaknelpunten. Dergelijke knelpunten ontstaan als wordt gewerkt aan infrastructurele projecten langs rijks- en provinciale wegen. De uitdaging voor Arfman zat in het oplossen van deze knelpunten, omdat ieder knelpunt anders is en je bovendien afhankelijk bent van de eisen en wensen van opdrachtgevers.

De tijd stond niet stil. Vanaf 1995 werden steeds strengere eisen vanuit de markt gesteld. Arfman besloot in 1997 / 1998 het ISO en VCA certificaat te behalen om mee te kunnen blijven doen op de faunamarkt.

Metalen hekwerken

Daarnaast werden de activiteiten in 1998 uitgebreid door het aannemen van een adviseur voor de metalen hekwerken. Zijn taak was om deze, voor Arfman nieuwe, markt aan te boren en relaties te leggen met spoorgerelateerde bedrijven. Dit resulteerde in een toenemend aantal opdrachten voor de proces contractaannemers van de Nederlandse spoorwegen. Na enkele jaren besloot ProRail nieuwe werken aan te besteden. Hieraan werden echter wel aanvullende eisen gesteld, zoals het leveren en plaatsen van een gecertificeerd product die voldeed aan de specificatie opgesteld door ProRail. Arfman besloot hierin mee te gaan en tevens het certificaat Branchegerichte Toelichting Railinfra te halen om als hoofdaannemer voor ProRail te kunnen gaan werken.

Landschappelijke hekwerken

Tussen genoemde activiteiten door groeide de markt voor de landschappelijke hekwerk gestaag. Inwoners van plaatsen rondom bijvoorbeeld de Veluwe verkozen meer en meer de houten palen met gaas boven het metalen hekwerk. Dit omdat het landschappelijke karakter van hout paste bij de omgeving.

Faunavoorzieningen specialist

In ruim 40 jaar tijd is Arfman uitgegroeid tot Nederlands grootste specialist in faunavoorzieningen. Daarnaast behoren de landschappelijke hekwerken, het leveren en plaatsen van hekwerken en het herstellen van schades voor de spoor procesaannemers tot de kernactiviteiten van Arfman.

Contact met onze adviseur

Bel nu (0548) 36 29 48
Contact opnemen met onze adviseur

Online prijzen berekenen

Raadpleeg onze koophulp

Techniek & ontwerp door Moddit Internet Reclamebureau