Arfman Hekwerk is actief en wil serieus bijdragen aan het verbeteren van het milieu. We dragen ons steentje bij door:

 • realistische doelstellingen te formuleren;
 • een keer extra en bewuster na te denken bij vervanging van wagenpark en overige machines;
 • het thema duurzaamheid regionaal actief onder de aandacht te brengen;
 • actief deel te nemen aan praktische, op CO2-reductie gerichte initiatieven;
 • het bezoeken van georganiseerde duurzaamheidsbijeenkomsten voor het opbouwen van een netwerk.

Absolute CO2-emissie

De emissie en reductiedoelstellingen zijn inzichtelijk voor scope 1 en 2. De absolute CO2-emissie over 2022 ten opzichte van 2021 met 17,26 ton gestegen naar 166,38 ton, een stijging van 11,4 %., met name door meer transportbewegingen als gevolg van een hogere omzet. Ten opzichte van ons referentiejaar 2009 laat de CO2-emissie in 2022 wel een daling zien van 42,67 ton (is 20,41%).

Onze omzet in 2022 was 30% hoger dan in 2021. Dat jaar werd nog beheerst door Corona. Gelukkig heeft dit virus in 2022 geen na-ijleffect gehad en heeft de marktvraag zich goed hersteld. Door deze omzet toename in 2022 is de CO2 uitstoot per miljoen euro omzet weer naar een normale waarde terug gekeerd (29,08) en redelijk vergelijkbaar met de jaren voor Corona. Ten opzichte van 2021 is dit een daling van 4,93 ton (is 14,5%).

We hebben onze bedrijfsdoelstellingen 2022 voor scope 1 niet gehaald. In plaats van een daling, is de uitstoot in deze scope in 2022 gestegen met 14,5% ten opzichte van 2021, mede door de extra omzet waren er ook meerdere transportbewegingen en dus meer dieselverbruik (ook van de kraan). Positief is wel de daling van ons gasverbruik met 998 m3 en het minder stationair draaien. Onze scope 2 doelstelling is ruimschoots gehaald door een wat andere verdeling van de conversiefactoren van onze elektriciteit en het feit dat ons elektriciteitsverbruik met bijna 5% verder is gedaald ten opzichte van 2021 en de jaren daarvoor.

Als meest opvallende uitkomsten in de CO2 emissie van 2022 ten opzichte van 2021 zijn te noemen:

 • Afname in gasverbruik door thermostaat einde dag uit te zetten en meer te verwarmen met de airco units;
 • Het getankte aantal liter diesel van de bedrijfsauto’s en personenauto’s is, door de hogere omzet, met 5.800 liter toegenomen, onder andere omdat we in 2022 het hele jaar een vrachtwagen op de weg hadden rijden, terwijl dit in 2021 vanaf september was. Het totaal aantal verreden kilometers is in 2022 met 28.000 km toegenomen ten opzichte van 2021;
 • Het netto elektriciteitsverbruik is verder gedaald met 5% en er is in 2022 nog meer terug geleverd dan verbruikt;

Footprints

Arfman heeft tot en met december 2022 twee projecten gescoord waarin het CO2 gunningsvoordeel van toepassing is geweest:

 • ProRail Noord Oost, bestek D-002305,
  Uitvoeringsperiode 2011 t/m maart 2012
 • Provincie Gelderland, bestek 1963, aanleg faunarasters 2014,
  Uitvoeringsperiode oktober 2013 t/m mei 2014

De verbruikte brandstoffen voor dit project zijn door de diverse ingehuurde bedrijven bijgehouden. Daarvan zijn footprints gemaakt die hieronder te downloaden zijn.

Werken bij Arfman?

Bekijk vacatures