CUMELA initiatief ‘Sturen op CO2’

CUMELA Nederland is een aantal jaren geleden een sectorinitiatief gestart voor haar leden zodat zij hun reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van het certificaat CO2- prestatieladder niveau 3. Dit sectorinitiatief heeft tot doel bedrijven uit de sector te ondersteunen de eisen die de norm stelt (gezamenlijk) op peil te houden en verder te ontwikkelen.

Inmiddels heeft dit initiatief een aardige landelijke dekking qua deelnemende bedrijven, verdeelt over 4 regio’s. Dit maakt dat we voldoende body hebben om serieus te kunnen meepraten met op stapel staande veranderingen voor de GWW sector, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de het handboek van de Prestatieladder door SKAO door versie 4.0, maar ook met betrekking tot de zgn ‘Groene koers’ van de sector om mee te helpen de Europese klimaatdoelen te behalen.

Door actief deel te nemen aan dit meerjarig sectorinitiatief krijgen we als deelnemer een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zicht op de benodigde documenten om de CO2 sturing te verbeteren. Daarnaast werken de deelnemende bedrijven thema’s uit met betrekking tot de meest elementaire emissie (brandstof) binnen de CUMELA sector. Te noemen zijn een beter inzicht in de verbruikscijfers (invalshoek A), de mogelijkheden tot reductie (invalshoek B) en hoe daarover intern en extern te communiceren (invalshoek C). Tevens worden resultaten verspreid via het ledenblad “Grondig”, de CUMELA nieuwsbrief en de website van CUMELA. Van iedere bijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt door de deelnemende bedrijven met de bedoeling dit intern te bespreken en de voor jouw bedrijf zinvolle zaken te gaan overwegen.

Downloads

Werken bij Arfman?

Bekijk vacatures