In ons ‘communicatieplan energie en CO2’ zijn de communicatieactiviteiten, taken, verantwoordelijkheden en middelen op het gebied van CO2-reductie vastgelegd. Om de Arfman-doelstellingen te realiseren is het van wezenlijk belang dat we transparant blijven communiceren over de stand van zaken en dat we kijken waar bijsturing nodig is. In deze behoefte voorzien wij door middel van de hieronder te downloaden voortgangsrapportages. Verder is het van belang iedereen goed en tijdig in te lichten als er nieuws te melden is over het emissieprogramma, nieuwe ideeën of baanbrekende initiatieven. Wij informeren onze medewerkers, leveranciers en klanten door persoonlijke verspreiding van nieuwsbrieven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor iedereen die dat wenst om hieronder de uitgebrachte nieuwsbrieven te downloaden.

Nieuwsbrieven

1.B.2, 3.B.1, 3.B.2, 3.C.1, 3.C.2 documenten

Arfman heeft tot en met december 2020 twee projecten gescoord waarin het CO2-gunningsvoordeel van toepassing is geweest:

  • ProRail Noord Oost, bestek D-002305.
    Uitvoeringsperiode 2011 t/m maart 2012
  • Provincie Gelderland, bestek 1963, aanleg faunarasters 2013.
    Uitvoeringsperiode oktober 2013 t/m mei 2014

De verbruikte brandstoffen voor dit project zijn door de diverse ingehuurde bedrijven bijgehouden. Daarvan zijn footprints gemaakt die hieronder te downloaden is.

Voor nadere detaillering en toelichting op beide footprints verwijzen wij naar de voortgangsrapportage over 2013 welke op verzoek is in te zien.

Werken bij Arfman?

Bekijk vacatures